Linn Ko: SetCPU for Android v3.1.2(Root Require)

Request To My Friend....

You can comment or sent me E-Mail to linnko13@gmail.com if you see error in my blog or other you need...
I try to reply to you as fast as i can
Thank You So Much!!!Saturday, July 20, 2013

SetCPU for Android v3.1.2(Root Require)

မိမိဖုန္း ေမာ္ဒယ္နိမ့္လုိ႔ CPU အျမန္ႏႈန္း နိမ့္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒီေကာင္းေလးသံုးၾကည့္ပါ 
သူ႔ကုိ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ မိမိဖုန္းက Root ထားဖို႔လိုပါတယ္ 
မွာေလ့လာျပီး ၾကိဳက္ရင္ ေအာက္မွာရယူနုိင္ပါတယ္ 
 
Credit to Amyo Kaung Tarr
 

No comments:

Post a Comment